Beyanname için Kulüplerimize uyarı

 Kütahya ASKF  Başkanı Murat Cengiz  in yaptığı açıklama  :
Federasyonumuza üye   5253 Sayılı Dernekler Kanunu’na göre kurulu ve faaliyette bulunan derneklerin, aynı Kanun’un 19. maddesi ile Dernekler Yönetmeliğinin 84. maddesi uyarınca her yıl olduğu gibi bu yılda, 2018 yılı içerisindeki faaliyetleri konusunda düzenleyecekleri Dernek Beyannamesini NİSAN ayı sonuna kadar  verimektedir  
Dernekler Yönetmeliğinin 96. maddesinde “Elektronik ortamda gönderilen beyanname ve bildirimler  Kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanmak suretiyle elektronik ortamda doldurulmuş ve onaylanmış beyannameyi DERBİS sistemi üzerinden süresinde verebilirsiniz 

Dernek beyannameleri 30 Nisan 2019 tarihine kadar alınacak olup, bu tarihe kadar beyanname vermeyen derneklerin yönetim kurulu başkanları hakkında, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nun 32. maddesi (l) fıkrası gereği idari para cezası uygulanacaktır.
kulüplerimizin  ceza almamaları için beyannamelerini vermelierini hatırlatırız.

 

Toplam Okuma: 239